Suuntaviivat

Oulun Mindfulness ry on uskonnollisesti riippumaton ja itsenäinen ryhmä. Emme ole sitoutuneet mihinkään menetelmään, tyyliin tai koulukuntaan. Ryhmän päätarkoitus on tukea ja mahdollistaa jäsentensä omaa meditatiivista työskentelyä. Pyrimme toimintatavoissamme hyödyntämään Springwater Centerin kokemuksia. Ryhmän ohjaajat huolehtivat yhteisestä harjoituksesta ja voivat auttaa osallistujia löytämään itselleen sopivia meditaatioharjoituksia. Ohjaajat eivät kuitenkaan ole hengellisiä auktoriteetteja; jokainen jäsen on itse oman työskentelynsä paras asiantuntija.

Oulun Mindfulness ry:

  • Järjestää viikkoharjoituksia ja retriittejä, joissa on mahdollisuus syventyä meditatiiviseen työskentelyyn liikkeessä ja hiljaisuudessa
  • Pitää viikkoharjoitusten yhteydessä ryhmädialogeja, joissa nojataan Springwater Centerin kokemukseen
  • Ei kannata tai vastusta mitään tiettyä uskontoa tai hengellistä suuntausta, tai sekulaaria meditatiivista perinnettä
  • Kannustaa jäseniä tutkimaan ja löytämään itselleen sopivia meditatiivisia työskentelytapoja

Oulun Mindfulness ry:n jäsenet (ja vierailijat):

  • Ovat itse oman meditatiivisen työskentelynsä parhaita asiantuntijoita
  • Voivat vapaasti valita itselleen sopivia meditatiivisia työskentelytapoja
  • Eivät käännytä tai houkuttele muita jäseniä tai vierailijoita mihinkään uskonnolliseen tai ei-uskonnolliseen perinteeseen
  • Tukevat toisiaan meditatiivisessa työskentelyssä oman kokemuksensa ja ymmärryksensä rajoissa

“So why are we coming here to this retreat center, a place of spacious beauty and care, of lightness, and quiet? Why do we come back time and time again? Why do we sit down alone and together, in motionless stillness?

Different answers are given by different traditions, and the practices used to still the mind vary. But here there is no special practice assigned or suggested to people. You may wish to continue with a previously learned practice, or to try something new: simply attending without a known method or purpose. Attending to what is taking place from moment to moment isn’t a technique, it is what is and that is all!”

-Toni Packer

Leave a Reply