Viikkoharjoitukset

Screen shot 2012-11-07 at 9.19.17 AMAikataulut

Harjoitus sunnuntaisin klo 17:00–18:00

 • Kesto 2 * 25 minuuttia, välissä kävelymeditaatio
 • Jaksojen aikana voi olla itsenäistä tai ohjattua työskentelyä, joissa muotoina ovat istumameditaatio, ryhmädialogi tai kehollisempi työskentely, kuten Qigong
 • Lopuksi meditatiivinen työjakso, jonka aikana siivotaan harjoitustila

Ovet avataan n. 10 min ennen harjoituksen alkua ja suljetaan meditaation alkaessa. Harjoituksen jälkeen on teehetki.

Ohjaajina toimivat Antti Salminen, Ari-Pekka Skarp ja Kirsi Skarp.

Käytännöt viikkoharjoituksissa

Oulun Mindfulness ry:n viikkoistumisten rakenne on yksinkertainen ja käytännöllinen. Mitään turhia seremonioita ja rituaaleja ei käytetä. Harjoituksiin osallistujia pyydetään tutustumaan suuntaviivoihimme.

Istumis- ja kävelyjaksot:

 • Istumis- ja kävelyjaksot vietetään hiljaisuudessa ja turhaa häiriötä vältetään
 • Meditatiivinen työskentely alkaa sovittuna kellonaikana, jolloin ihmiset siirtyvät saliin ja aloittavat itsenäisesti työskentelynsä
 • Istumisjakso lopetetaan kellon soittoon, jolloin alkaa kävelyjakso
 • Kävelyjakson alussa noustaan omaan tahtiin ylös ja kävellään vapaamuotoisesti jonossa salia ympäri
 • Jakson aikana voi myös poistua salista ja tehdä muunlaista meditatiivista työskentelyä tai venytellä
 • Kävelyjakson päätteeksi soitetaan kelloa, jolloin siirrytään jälleen omalle paikalle ja aloitetaan itsenäisesti meditatiivinen työskentely

Meditatiivisen työskentelyn muodot:

 • Ryhmässä käytetään karkeasti ottaen kolmenlaisia lähestymistapoja meditaatioon: Avoin lähestymistapa, joka ei sisällä minkäänlaisia muodollisia harjoituksia; muodollinen lähestymistapa, joka sisältää ohjattuja harjoituksia; kehollinen lähestymistapa, jossa kehollinen työskentely on harjoituksen painopisteenä
 • Osa työskentelystä on vuorovaikutteista, osa itsenäistä
 • Jäseniä kannustetaan vapaasti tutkimaan ja löytämään itselleen sopivia meditatiivisen työskentelyn muotoja
 • Osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin on aina vapaaehtoista ja halutessaan voi muiden harjoitusten sijaan tehdä istumameditaatiota
 • Viikkoharjoitusten lopussa on meditatiivinen työjakso, jonka aikana siivotaan harjoitustila