Oulun Mindfulness ry on uskonnoista ja traditioista riippumaton, itsenäinen meditaatioryhmä, joka tarjoaa avoimen ja hiljaisen ympäristön tämän hetken meditatiiviseen tutkimiseen.

Pyrimme kokonaisvaltaiseen meditatiiviseen työskentelyyn, jossa kohdataan ihmisen kehollinen ja sosiaalinen luonne. Henkilökohtaisen työskentelyn lisäksi käytämme myös vuorovaikutteisia harjoitusmuotoja, kuten ryhmädialogia.  Ryhmämme toimintatavat ovat inspiroituneet Toni Packerin perustaman Springwater Centerin kokemuksista.

Mindfulness on vakiintunut käännös palin kielen sanasta sati, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa valpasta tarkkaavaisuutta. Valpas tarkkaavaisuus ei ole menetelmä, vaan mielen toimintaa, jota voi harjoittaa arjessa, liikkuessa ja hiljaisuudessa. Yhdistyksemme nimi viittaa juuri tähän sanan alkuperäiseen merkitykseen. Täältä voit lukea tarkemmin mindfulnessin merkityksestä meditatiivisessa työskentelystä. Pyrkimyksenämme on kannustaa ihmisiä löytämään itselleen sopivia tapoja työskentelyyn. Yhdistyksen yhtenä ohjaajana toimiva Ari-Pekka Skarp on kirjoittanut kaksi kirjaa oman mielen tutkimisen mahdollisuuksista: Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019) ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto (Basam Books, 2022). Kirjat sisältävät myös runsaasti harjoituksia, joiden kautta voi tutustua myös itsenäisesti meditatiivisen työskentelyn perusteisiin.

Oulun Mindfulness ry pyrkii toimimaan avoimuuden ja suvaitsevaisuuden hengessä ja toivottaa tervetulleiksi kaikki meditatiivisesta työskentelystä kiinnostuneet ihmiset, kokemuksen määrästä riippumatta.

Leave a Reply